اخبار

نمایشگاه تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی کلن (Interzum)

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کلن هر دو سال برای الهام بخشیدن به طراحی محیط زندگی آینده،

تامین کنندگان صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی را گرد هم می آورد وهمه اطلاعات در مورد مبلمان و دکوراسیون داخلی را ارایه می دهد. نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کلن به عنوان مرحله ای برای پیشرفت صنعت مبلمان می باشد که در آن جلسات و دیدارهایی با نوآوران جهانی این صنعت برگزار می شود و برای تبدیل ایده ها به موقعیت های تجاری راه حل هایی ارایه می دهند.